VacaturesLinksContactAlgemene voorwaardenDisclaimer
Ik ben slachtoffer van...
Tools Brancard Migraine Schrijven

Home

De Medicus Intermediair is een onafhankelijk medisch adviesbureau. 

 

Onze deskundigheid bevindt zich op de scheidslijn van medische en juridische kennis. We rapporteren bij letselschade en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongevallen, medische fouten en beroepsziekten. 

Onze medische adviseurs zijn degelijke vaklieden met gevoel voor hetgeen u bezighoudt. We rapporteren met kennis van zaken en ervaring en altijd op basis van controleerbare feiten. 

 

 

   

 

Nieuws

Metaal-op-metaal heupprothesen
In Letsel & Schade is een publicatie verschenen over de prothese-problematiek. Zie publicaties. De Medicus Intermediair blijft van mening dat niet elke orthopedisch chirurg bekwaam is om de vaak complexe heup-revisie operatie uit te voeren.  
Lees verder

Medische Verzekeraars
In Radar was op 1 oktober te zien dat verzekeraars hun gedragscodes niet naleven en het voor slachtoffers moeilijk is hun gelijk te halen. Medisch adviseur Bob Teulings leverde een bescheiden bijdrage.   
Lees verder

Veel claims heupprothesen
Metaal op metaal heup prothesen worden ondanks de waarschuwing van de orthopedenvereniging nog steeds regelmatig geplaatst. Aangezien meer dan 10% van die mensen klachten krijgt van deze prothese, is dat verbijsterend!  
Lees verder

Presentatie Symposium
Op 8 november 2011 gaf Bob Teulings een presentatie op het Symposium "Werkgeversaansprakelijkheid" van de Vereniging Ambtenaar & Recht.
Lees verder

SOLK Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
In het tijdschrift Letsel & Schade 2010 nr 4 een artikel dat de visie op de Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten naar verwachting verder zal professionaliseren en de afhandeling van claims hopelijk zal bevorderen!
Lees verder

Publicatie over AMA Guides VI
Bob Teulings schreef verhandeling over gebruik van Amerikaanse richtlijnen.
Lees verder

Diploma Gerechtelijk Deskundige
Marcel Herpers en Bob Teulings, Gerechtelijk Deskundigen.
Lees verder

Presentatie M.Herpers
Medisch adviseur Marcel Herpers, verzekeringsgeneeskundige en gerechtelijk deskundige, voorheen neurochirurg, geeft op 19 maart 2014 meerdere lezingen.   
Lees verder

Masterclass traumatologie 2.0
Opnieuw bezochten Maura Weller-Swinkels en Bob Teulings deze fantastische cursus,  
Lees verder